Ceník

Smluvní partneři ambulance klinické logopedie:

Logopedická péče bude klientům smluvních pojišťoven hrazena ze zdravotního pojištění na základě doložení žádanky od pediatra/praktického lékaře/specialisty.

Pro klienty nesmluvních pojišťoven platí následující ceník. V ceníku jsou rovněž zahrnuty výkony, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Vstupní logopedické vyšetření (první návštěva, 60 minut, zahrnuje úvodní rozhovor, logopedickou diagnostiku a zhodnocení stavu, sestavení individuálního plánu terapie, vypracování odborné zprávy) 1500,- Kč
Individuální logopedická terapie 30 min 600,- Kč
Individuální logopedická terapie 45 min 800,- Kč
Individuální logopedická terapie 60 min 1000,- Kč
Online terapie 30 min * 600,- Kč
Logopedické vyšetření a potvrzení pro studenty SŠ, VŠ 350,- Kč
Vypracování logopedické zprávy 450,- Kč
Logopedická depistáž v MŠ (orientační vyšetření dětí v MŠ z hlediska potřeby logopedické péče) dle domluvy s MŠ

Tento ceník je platný od 1.1.2023.

Smluvený termín logopedie je závazný - v případě neomluvené absence či absence omluvené později než 24 hodin předem si zdravotnické zařízení bude účtovat storno poplatek za neomluvenou terapii ve výši ceny smluvené návštěvy (každý pacient má nárok na jednu neomluvenou terapii bez zpoplatnění).

Součástí všech uvedených cen pro klienty nesmluvních pojištoven jsou vždy pracovní materiály sestavené přímo na míru klienta.

Potřebnou délku a frekvenci terapií navrhuje klinický logoped dle individuálních potřeb každého klienta, které se odvíjejí od druhu a stupně poruchy řečové komunikace či schopnosti spolupráce klienta na sezení. Po domluvě je však možné naši ambulanci navštěvovat i častěji, dle Vašeho přání.

* Online terapie je určena pro klienty žijící v zahraničí nebo pro klienty, kteří se nemohou osobně z vážných důvodů dostavit.