Časté dotazy

Jak poznám, jestli už mám objednat své dítě na logopedii a nebo jestli je ještě čas ?

Je to velmi individuální. Pokud si nejste jistí, zda už je vhodné Vaše dítě na logopedii objednat, neváhejte se na nás obrátit a společně probereme Vaši konkrétní situaci. Rádi Vás vyslechneme a doporučíme Vám, zda už je vhodné Vaše dítě na logopedii objednat a nebo zda by bylo dobré ještě počkat.

Mám-li pocit, že moje dítě špatně vyslovuje některé hlásky, je mu hůře rozumět a nebo mluví méně než ostatní děti v jeho věku, za jak dlouho mám objednat své dítě na logopedii? Mám čekat, že se to zlepší samo?

Pokud máte pocit, že s řečí Vašeho dítěte není něco v pořádku, je dobré dát na intuici, nečekat a na logopedii Vaše dítě objednat ihned. Včasný začátek terapie významně zvyšuje její úspěšnost a urychluje vývoj řeči dítěte. Nečekejte, jestli se to zlepší samo. Jedná-li se o nesprávnou výslovnost, nesprávné návyky se mohou zafixovat a je pak těžší je odstranit. Pokud se jedná o to, že Vaše dítě mluví málo, má malou slovní zásobu nebo komolí slova, je důležité to řešit co nejdříve, aby se řeč Vašeho dítěte vyvíjela správným směrem a Vaše dítě bylo později připravené do školy.

V jakém věku dítěte už je vhodné vyhledat logopedii?

Záleží na konkrétních obtížích. Má-li Vaše dítě například vrozenou vadu mluvidel (rozštěp rtu nebo patra), poruchu sluchu nebo neurologické onemocnění (dětská mozková obrna), je vhodné klinického logopeda vyhledat brzy po narození dítěte.

Vše je nutné posuzovat individuálně, ale obecně platí, že pokud je Vaše dítě zdravé, avšak před 3. rokem věku nemá ještě potřebu komunikovat, mluví velmi málo či jeho řeč je celkově nesrozumitelná pro okolí, pak je určitě vhodné se na logopedii objednat již ve 3 letech dítěte. Co se týče nesprávné výslovnosti, je to velice individuální, neboť každá hláska má své vývojové období. Pokud tedy Vaše dítě v jakémkoli věku nesprávně vyslovuje některé hlásky, nebojte se na nás obrátit, abychom se poradili, zda je nesprávná výslovnost u Vašeho dítěte stále ještě fyziologická a nebo zda už je vhodné zahájit úpravu artikulace.

Pokud pozorujete v řeči dítěte zadrhávání či neplynulosti, neváhejte se na nás ihned obrátit.

Pokud se k Vám budu chtít objednat, kdy dostanu první termín návštěvy?

V naší ambulanci se snažíme nabídnout vždy co nejbližší možný termín návštěvy – do několika dnů. U nás nemusíte čekat na termín dlouhé měsíce. Na termínu se společně domluvíme dle Vašich individuálních časových možností tak, aby Vám čas návštěvy co nejvíce vyhovoval.

Co všechno patří do náplně práce klinického logopeda?

V naší ambulanci poskytujeme komplexní logopedickou péči dětem i dospělým se všemi druhy narušené komunikační schopnosti. U dětí se vždy zaměřujeme na celkový rozvoj osobnosti dítěte a komplexní rozvoj řeči, samozřejmostí je terapie hravou formou. U dospělých je pro nás prioritou motivující a respektující přístup a důležité je klidné prostředí naší ambulance.

Mohou se na logopedii objednat i dospělí?

Rozhodně ano. Dospělým klientům v naší ambulanci nabízíme pomoc při komunikačních obtížích jako je např. nesprávná výslovnost, poruchy řeči po cévních mozkových příhodách či úrazech, poruchy plynulosti řeči, poruchy řeči jako důsledek degenerativního onemocnění a další.

I v dospělém věku je možné komunikační obtíže odstranit, nezbytným předpokladem je však motivace a snaha pravidelně cvičit.

Jak se můžeme objednat?

Do naší ambulance je možné objednat se telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím zprávy na naší facebookové stránce, viz Jak se k nám objednat.

Jak probíhá první návštěva na logopedii a co je třeba vzít si s sebou?

V úvodu Vaší první návštěvy společně probereme důvod Vašeho příchodu, probereme Vaše očekávání a popovídáme si o možnostech úspěšné terapie. Poté bude následovat samotné vyšetření řeči a diagnostický závěr, na základě kterého si stanovíme plán terapie a společně se domluvíme na vhodné frekvenci a délce dalších návštěv.

Uvítáme, pokud si na první návštěvu přinesete zprávy z absolvovaných lékařských vyšetření, především souvisejících odborností (ORL, foniatrie, neurologie, psychologie).

Vzhledem k častým činnostem s dětmi na koberci doporučujeme, aby si děti na logopedii nosily přezůvky.

Jak dlouho každé sezení trvá?

Délka jednotlivých návštěv se odvíjí od individuálních potřeb každého klienta. U dětí i dospělých je rozhodující především druh a tíže narušené komunikační schopnosti a míra unavitelnosti. U dětí hraje významnou roli také schopnost spolupráce. Vhodnou délku jednotlivých sezení (30, 45 nebo 60 minut) navrhuje klinický logoped na základě vstupního vyšetření. Délku návštěv lze po domluvě přizpůsobit Vašim požadavkům a možnostem.

Jak často je možné docházet na logopedii?

Četnost návštěv navrhuje klinický logoped na základě vstupního vyšetření dle individálních potřeb klientů. Na logopedii lze docházet jednou nebo i vícekrát týdně, jednou za 14 dní a nebo jednou za 3 týdny. V některých případech doporučíme chodit častěji, jindy postačí návštěvy méně časté. Vzhledem k tomu, že logopedická péče není aktuálně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, není frekvence návštěv nijak omezena.

Četnost návštěv lze po domluvě přizpůsobit Vašim požadavkům a možnostem.

Je nutné cvičit logopedii i doma?

Ano, je to nezbytné. V naší ambulanci Vám vždy ukážeme, jak trénovat a poskytneme Vám materiály připravené na míru přímo pro Vás či Vaše dítě. Efekt se vždy dostaví až díky pravidelnému domácímu cvičení.

Co znamená označení „klinický logoped“ a jaký je rozdíl mezi klinickou logopedií a logopedií ve školce či ve škole? *

Hlavním rezortem, který zajišťuje logopedickou péči o osoby s narušenou komunikační schopností ve všech věkových kategoriích, je zdravotnictví.

Klinický logoped je specialista v rezortu zdravotnictví, který je povinen absolvovat postgraduální vzdělávání v rezortu zdravotnictví a dále se celoživotně vzdělávat. Po absolvování několikaleté předatestační přípravy zakončené atestační zkouškou je oprávněn zajišťovat specializovanou péči o děti a dospělé se všemi druhy poruch komunikace. Náplní jeho činnosti je terapeuticky-léčebný proces, který zahrnuje logopedickou diagnostiku, léčbu a rehabilitaci všech poruch a vad řeči.

Učitelé mateřských a základních škol neabsolvují toto postgraduální vzdělávání v rezortu zdravotnictví. Nejsou oprávněni vykonávat logopedickou diagnostiku ani terapii. Logopedická cvičení či kroužky v mateřských nebo základních školách v žádném případě nenahrazují návštěvu u klinického logopeda.

* Zdroj: Kompetence klinického logopeda a speciálního pedagoga